2019-2020 Çalışma Takvimi (Güncelleme!)

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2019-2020 Çalışma Takvimi savunma ile yeterlik sınav sonuçlarının Enstitü’ye iletimi için son tarih 22 Eylül 2020 24:00 olacak biçimde, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.08.2020 tarihli açıklaması ile Üniversitelerin Eğitim ve Öğretim takvimlerinin 1 Ekim 2020 tarihi sonrasında başlayacak şekilde planlanmasının istenmesine koşut olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı çalışma takvimi için tıklayınız.