2020-2021 Güz Başvuru Referans Mektubu Teslim Süreci

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS/DOKTORA/SANATTA YETERLİLİK PROGRAMLARI

REFERANS MEKTUBU TESLİM SÜRECİ

2020-21 Güz Dönemi Başvurularında değerlendirilmek üzere hazırlanmış olan referans mektuplarının Anabilim/Anasanat Dallarına iletilme süreci aşağıda belirtilmiştir:

  1. Referans mektubu form bağlantısı (https://form.yasar.edu.tr/lisansustu/lisansustu-egitim-enstitusu-referans-mektubu-formu/) ve Referans mektubu örneği (https://lee.yasar.edu.tr/basvuru/basvuru-ve-kesin-kayit-icin-gerekli-belgeler/) referans mektubu yazacak kişiye iletilir.
  2. Referans mektubu yazmayı kabul eden kişi formu doldurur ve mektubu formda belirtilen şekilde yükler. Kayıt işlemi sadece KVKK kabulü ile yapılmaktadır.
  3. Referans mektubu başvurulan Anabilim/Anasanat Dal(lar)ı Başkanlığına ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne iletilir.
  4. Hem aday öğrenciye hem de referans veren kişiye, mektubun başvurulan Anabilim/Anasanat Dal(lar)ı Başkanlığına ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne iletildiğine ilişkin bildirim iletilir.