2020-2021 Lisansüstü Eğitim Öğrencilerine Dönem İzni Hakkı

Lee_Enstitü Duyuruları_2020

10.06.2020 tarih ve 31151 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurulu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği”‘n 1’inci maddesinde yer alan “Yükseköğretim Kurumları tarafından, afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz” hükmü 2019-2020 Bahar Dönemi ve COVID-19 küresel salgınının sürmesi durumunda gelecek dönemlerde, koşulları sağlayan öğrenciler için dönem izni hakkı tanımaktadır. 2019-2020 Bahar Dönemi sonunda tüm dersleri ile seminer dersini başarmış durumda olan tez aşamasındaki lisansüstü eğitim alan öğrenciler 2020-2021 Güz Dönemi için 1 dönem olmak üzere dönem izni almak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitü Müdürlüğü’ne dilekçe ile başvurabilirler.