2020 Çevre Vakfı Doktora Tez Ödülleri

Lee_Duyurular_2021

Çevre alanında evrensel düzeyde öncü ve etkin bir sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile, farklı mesleklere mensup bir grup çevre gönüllüsü tarafından, 1999 yılında kurulan Çevre Vakfı, Sosyal, kültürel ve bilimsel çalışmalar vasıtasıyla tüm varlıkların varoluş gayesine uygun, sürdürülebilir bir çevre için farkındalık oluşturmayı kendisine misyon edinmiştir.

Çevre Vakfı Yönetim Kurulu, çevre alanında yapılan bilimsel çalışmaların desteklenmesi kararını almıştır. Bu kapsamda ilk olarak çevre alanında yapılmış olan doktora tezlerinin ödüllendirilmesine karar verilmiş ve 2018 Yılı itibari ile ÇEVRE VAKFI ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programı başlatılmıştır. En başarılı doktora tez ödülü esasları belirlenmiş ve vakıf web sayfasında (www.cevrevakfi.org.tr<https://imsva91-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.cevrevakfi.org.tr&umid=74F0CD03-BABD-5305-BBF3-DA2891D5B6A8&auth=a7f862633186f72a902b71cfe9a8ffae7849b9aa-877fd113b494cee5f68a83fbe9549c3358a564c4>) duyurulmuştur. Bu yıl da 2020 yılında yapılmış olan ÇEVRE ALANINDA EN BAŞARILI DOKTORA TEZ ÖDÜLÜ programının üçüncüsünü gerçekleştirme kararı alınmış ve son başvuru tarihi 19 Mart 2021 olarak belirlenmiştir.

Çevre ve Ahlak, Çevre Felsefesi, Çevre Sosyolojisi, Tarihte Çevre Kültürü, Edebi Metinlerde Çevre, Çevre Hukuku, Çevre Eğitimi, Toplumsal Çevre Bilinci, Din ve Çevre, Tasavvuf Düşüncesi ve Çevre, Göç ve Çevreye Etkileri, Şehircilik ve Çevreye Etkileri, Sürdürülebilir Kalkınma, Çevre ve İnsan Sağlığı, Doğal Afetler ve Çevresel Etkileri, Su, Hava, Toprak Kirliliği ve Kontrolü, İklim Değişikliği, Yenilenebilir Enerji Kaynakları, Temiz Teknolojiler, Yeşil tedarik zinciri vb, alanlarda tez çalışması yapanların bu ödüle başvurması beklenmektedir.

Ödül alan tezler, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Vakıf internet sayfası ve adayların iletişim adresleri vasıtasıyla duyurulacaktır.

Bu ödül programımızın Üniversitenizin ilgili birimlerinde (Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Bölümü, vb.) duyurulması için gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.

Doç. Dr. Haldun KARAN

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı