FBE ve SBE’nin Kapatılarak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Kuruluşu

Yaşar Üniversitesi’nin Değerli Lisansüstü Öğrencileri ve Akademik/İdari Personeli,

Yaşar Üniversitesi’nin önerisi ve YÖK’ün uygun görüşü üzerine, 16 Haziran 2020 tarih ve 31157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 15 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın 1’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca, Yaşar Üniversitesi bünyesinde lisansüstü eğitim veren Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri kapatılarak yerlerine “Lisansüstü Eğitim Enstitüsü” kurulmuştur. Kapanan Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin mevcut lisansüstü programları, 15 Haziran 2020 tarihinden başlamak üzere Lisansüstü Eğitim Enstitüsü içerisinde yer almışlardır.

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüleri’nin Yönetim Organları’nda ve Kurulları’nda görev yapmış olan akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize ve mezunlarımıza Üniversitemizin lisansüstü eğitim alanına yaptıkları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletiriz.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü (LEE) Türkçe ve İngilizce web sayfaları lee.yasar.edu.tr ve lee.yasar.edu.tr/en olarak Yaşar Üniversitesi’nin mevcut tüm lisansüstü programlarını içerecek biçimde açılmış, Fen Bilimleri Enstitüsü web sayfası fbe.yasar.edu.tr ve Sosyal Bilimler Enstitüsü web sayfası sbe.yasar.edu.tr kapatılmıştır.

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nün Yaşar Üniversitesi lisansüstü eğitiminin niteliğini geliştirmesini ve Üniversitemizin stratejik hedeflerine erişimini desteklemesini, tüm Lisansüstü Öğrencilerimiz ve Lisansüstü Eğitim görevi yürüten Akademisyenlerimiz için olumlu katkılar yaratmasını dileriz.

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü