YÖK-Tezlerde Kişisel Verilere Dikkat Edilmesi

Lee_Enstitü Duyuruları_2021

YÖK Yürütme Kurulunun, 13 Mayıs 2020 tarihli toplantı kararlarına istinaden, Tezlerin içeriğinde kişisel verilerin (ıslak imza ve tez yazarına ait TC kimlik no, Doğum yeri-tarihi, Email, Telefon, Adres, Fotoğraf, Orcid) yer almaması gereğine dikkat edilmesi gerekmektedir.