Özel Öğrenci ne demektir?
Yükseköğretim Kurumu lisans mezunu veya öğrencisi bir aday, belirli konuda bilgisini artırmak maksadı ile Enstitü Anabilim Dalı nın önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile lisansüstü derslere öğrenci olarak kabul edilebilir.

Özel Öğrenciler yönetmelikler ile tanımlı öğrencilik haklarından istifade edebilirler mi?
Bu adaylar öğrencilik haklarından istifade edemezler.

Özel Öğrenciler başarılı oldukları derslerle ilgili ne gibi belge(ler) almaya hak kazanırlar?
Derslerin devam ve başarı durumu, Enstitü öğrencilerine uygulanan esaslarla aynıdır. Başarılı oldukları takdirde kendilerine derslerin kredisi ve başarı durumunu belirleyen bir belge verilir.

Özel Öğrenci statüsünde alınan derslerin ücretleri ne kadardır?
Öğrencilerin ders başına kayıt ücret durumları Üniversite Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Mütevelli Heyetince karara bağlanır. Detaylı bilgi için enstitü sekreterliği ile temasa geçiniz.

Özel Öğrencilikten kayıtlı öğrenciliğe geçiş süreci nasıldır ve derslerin ne kadarı sayılır?

Özel öğrenciler eksik belgelerini tamamlayıp, mülakatı başarıp lisansüstü programlara kabul edildiklerinde daha önceden alıp başarılı oldukları derslerin en çok 2/3’sini danışmanının önerisi ve EYK’nin kararı ile saydırabilirler.

Burslar nasıl verilmektedir?
Her başvuru döneminde ilgili ana bilim dalları tarafından başvurular bir sıralandırmaya tabii tutulur. Sıralandırma sonucunda adaylar açıklanan kontenjanlara sırasıyla %100 burslu, %50 burslu ve burssuz olacak şekilde yerleştirilir. Burs alacak adayların yüksek lisans için lisans ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Not dönüşümleri YÖK tarafından belirlenen çizelgeye göre yapılır.

En çok kaç programa başvurulabilinir?
Adaylar her başvuru döneminde sadece bir programa baş vurabilirler.