LEE Öğrencileri için Grammarly Premium Uygulaması

Lee_Enstitü Duyuruları_2021

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Programları öğrencilerinin tez izleme, tez ve yayın çalışmaları için kullanılmak üzere, Grammarly Premium kontrolü yapmak isteyen öğrenciler randevu almak için Araş.Gör. Cansu Akçiçek’e ([email protected]) e-posta iletebilirler.