Hazine Bakanlığı tarafından aktüerlerde aranan nitelikler sıralanarak sicile kaydolmak için dört seviyeden oluşan sınavlarda başarılı olmak koşulu getirilmiştir. Dolayısıyla, mesleki deneyime dayanarak elde edilen uygulamaya ilişkin birikim sicile kayıtlı aktüer olmak için yeterli olmamakta, belirli bir teorik bilgi düzeyini de sınavda kanıtlamak gerekmektedir. Yaşar Üniversitesi Aktüerya Bilimleri programının başlıca hedefi, aktüerlik sınavlarından başarılı olmaya yeterli teorik altyapıya sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde etkinlik gösteren sigorta ve finans kuruluşlarında başarılı kariyer sahibi mezunlar yetiştirmektir.

SEÇMELİ DERSLER

Güz Dönemi Aktüerler için Analiz

Risk ve Sigorta

Risk Teorisi

Emeklilik Fonları

İtibar Teorisi

İstatistiksel Karar Teorisi

Yönetim Muhasebesi

Finans Uygulamalı Zaman Serileri

Aktüeryal Modeller I

Ekonometri

Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar

İleri Olasılık Teorisi

Yatırım ve Finans Matematiği

 

Bahar Dönemi Aktüerler için İleri Matematik

Hayat Sigortaları Matematiği

Finansal Yatırım Araçları

Hayat ve Diğer Kontenjanslar

Reasürans Teorisi

Demografi

Sigortacılık ve Finans için Stokastik Süreçler

Aktüeryal Modeller II

Hayat Dışı Sigortalar Matematiği

Uluslararası Finans

Uluslararası İşletmelerde Finansal Yönetim

Uluslararası Yatırım ve Portföy Yönetimi

Finansal Yönetim

Proje Yönetimi ve Uygulamaları

Uygulamalı Finans Araştırmaları

Risk Yönetimi

Sermaye Piyasası Finansal Kuramları

Türev Piyasaları

Sigorta ve Finans için İstatistiksel Modeller

Seminer

Uygulama Projesi