Programın Tanıtımı
Endüstriyel Yönetim ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı ile öğrencilerin imalat ve hizmet sanayiinde yöneticilik pozisyonlarına hazırlanmaları amaçlanmaktadır.

Bu programda teorik bilgilerin yanısıra yoğun olarak bilgisayar uygulamalarına ve gerçek hayat problemlerinden oluşan vaka analizlerine yer verilmektedir. Ayrıca, yeri geldikçe endüstride başarıya ulaşmış seçkin profesyonel yöneticiler bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaları için söyleşlere, konferanslara ve bazı derslerlere davet edilmektedir.

Mühendislik ve işletme lisans derecesi olan yeni mezunların yanısıra özellikle halen çalışmakta olan gençlerimize yönelik olarak hazırlanan bu programda; hem öğrencilerin yönetim ve bilişimle ilgili bilgi ve yetenekleri geliştirilecek, hem de yönetim problemlerinin tanımlanması, analizi ve çözümlenmesi ile ilgili uygulamalar, ödevler ve projelerle kariyerlerinde yöneticilik pozisyonlarına hazırlanacaklardır.

Bu program, disiplinler arası bir yüksek lisans programıdır. Bu kapsamda üniversitemizde mevcut Endüstri Mühendisliği bölümü, Bilgisayar Mühendisliği bölümü ve İşletme bölümleri arasında disiplinler arası ortak çalışmalar yürütülecektir.

Programın amacı ve Çalışma Alanları
Bu programın amacı; öğrencileri yöneticilik pozisyonları için rekabet edebilecek niteliklerle donatmak ve dünya standartlarında iş yöneticisi olarak yetişmesini sağlamaktır. Bu programı takip eden öğrencilerin özellikle İzmir ve Ege bölgesinde gittikçe önem önem kazanan havacılık, lojistik ve bilişim sektörlerinde yeni açılacak potansiyel iş alanlarında da istihdam şanslarının artacağı değerlendirilmektedir.

Bu yüksek lisans programının amaçlarından biri de, imalat ve hizmet sistemleri yönetimi ile bilişim teknolojisi kullanımıyla ilgili bilişim sistem yönetimi alanlarında nitelikli insan gücünün artırılmasını sağlamaktır.

Öğrenci Profili
İşletme, İstatistik veya herhangi bir mühendislik bölümünden mezun olan öğrenciler bu programa başvurabilirler.

Aday öğrencilerin ALES sayısal kısmından en az 50 puan almış olmaları beklenmektedir. Program İngilizce olarak yürütülmektedir. Bu nedenle aday öğrencilerin programa kabul edilebilmek için Yaşar Üniversitesi’nce düzenlenen İngilizce yeterlik sınavından enaz 50 alması gerekmektedir başarılı olmaları ya da KPDS 60, ÜDS 60, TOEFL 213 (550), IELTS 6.5 veya CPE C puanını almış olmaları beklenmektedir.

Bilimsel Hazırlık
Bilimsel Hazırlık programı uygulanmayacaktır. Öğrenciler doğrudan yüksek lisans programına başlayacaklardır.
Mezuniyet için şartlar
Endüstriyel Yönetim ve Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans programı tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde açılacaktır. Her iki programda İngilizce olacaktır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için öğrenciler en az 33 kredi tutarında, en az 13 ders alacaklardır. Bu derslerin 6 tanesi zorunlu, 4 tanesi seçmeli, biri kredisiz uygulamalı proje ve biri de kredisiz Seminer dersinden oluşmaktadır.

Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olabilmek için en az 24 kredi tutarında, en az 8 ders alacaklardır. Bu derslerin 6 tanesi zorunlu ve 2 tanesi seçmeli derslerden oluşmaktadır. Bu derslerin yanı sıra yüksek lisans tezinin başarı ile sunulması zorunludur.